Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

Bokförings- och bokslutstjänster

Vi sköter företagets löpande bokföring och tillhörande skattedeklarationer, oberoende av vilken företagsform du har. Vi upprättar ett bokslutspaket för företaget efter räkenskapsperiodens utgång.

Kontakta oss »

Reskontra / betalningsrörelse

Vi handhar din inköps- eller försäljningsreskontra och/eller sköter betalningen av ditt företags fakturor.

Kontakta oss »

Löneräkning

Har företaget anställda? Vi sköter löneberäkningen och alla anmälningar. Vi hjälper dig gärna om du har frågor gällande lagstadgade försäkringar, kollektivavtal och dylikt.

Kontakta oss »

Fakturering

Tar faktureringen upp värdefull tid från kärnverksamheten eller saknar ni ett välfungerande faktureringsprogram? Tillsammans kan vi utforma en smidig och personlig lösning anpassat enligt era önskemål.

Kontakta oss »

Konsultering

Vi erbjuder rådgivning i ekonomiska frågor. Exempelvis kan vi hjälpa till med att utforma uppföljningar som stöder den ekonomiska beslutsprocessen i företaget, samt handleda i frågor som rör beskattning, redovisning eller annat som är nyttigt att veta som företagare.

Kontakta oss »

Starta eget företag?

Vi hjälper dig med hela eller utvalda delar av bolagsbildningsprocessen och svarar på mindre och större frågor angående uppstartsskedet.

Kontakta oss »

Övriga ekonomitjänster

Söker ni en annan typ av ekonomitjänst än de ovannämnda? Tveka inte att ta kontakt så diskuterar vi vidare!

Kontakta oss »

Uppföljning

Önskar du få mera information om hur det går för företaget även under räkenskapsperiodens gång eller vill du regelbundet följa upp specifika nyckeltal? Med hjälp av kontinuerlig uppföljning håller du bättre koll på företagets ekonomi under hela räkenskapsåret och kan lättare hitta företagets styrkor och problemområden.

Kontakta oss »

Uppföljning

Önskar du få mera information om hur det går för företaget även under räkenskapsperiodens gång eller vill du regelbundet följa upp specifika nyckeltal? Med hjälp av kontinuerlig uppföljning håller du bättre koll på företagets ekonomi under hela räkenskapsåret och kan lättare hitta företagets styrkor och problemområden.

Kontakta oss »

Övriga ekonomitjänster

Söker ni en annan typ av ekonomitjänst än de ovannämnda? Tveka inte att ta kontakt så diskuterar vi vidare!

Kontakta oss »